Werken met GTU

Waarom is GTU Detachering voor u een goede partij?
GTU Detachering heeft veel ervaring en weet het belang van goede werknemers op de juiste plaats. Om dit te realiseren zijn korte communicatielijnen met de opdrachtgever van groot belang, zodat u de juiste medewerker op de door u gewenste plaats krijgt.
Hierbij vinden wij betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit erg belangrijk. Wij staan voor een klantgerichte en professionele werkwijze. Als u dat aanspreekt, zijn wij voor u een prima partner. Nadat een medewerker van ons bij u is geplaatst, achten wij het van groot belang dat er periodiek gesprekken en controles door ons plaats vinden om de door u gevraagde kwaliteit te bewaken en te garanderen.
 
Hoe selecteert GTU Detachering?
De kwaliteit van GTU Detachering’s dienstverlening is voor het belangrijkste deel te danken aan de inzet van onze medewerkers. Nieuwe medewerkers ondergaan altijd een strenge selectie voordat zij door ons worden ingezet op een project. Daarbij worden hoge eisen gesteld aan scholing, ervaring, inzet en verantwoordelijkheidsgevoel.
 
Wat mag u van GTU Detachering verwachten?
U kunt van ons verwachten, goed gekwalificeerd en gemotiveerd personeel, voor kortere of langere tijd, die uw belang op de eerste plaats hebben staan. Wij zijn pas tevreden als u het bent.