NEN 4400-1 gecertificeerd!

GTU-Detachering heeft het NEN 4400-1 certificaat behaald.

Met enige trots willen wij hier vermelden dat wij op 27 januari 2010 het kwaliteitslabel NEN 4400-1 hebben ontvangen.

NEN staat voor Nederlandse Norm. 4400-1 is het nummer van de norm die is vastgesteld om fraude en illegaliteit in de uitzendbranche te bestrijden. In deze norm worden onder andere eisen gesteld aan de administratie van de uitzendorganisatie en aan de afdracht van belastingen/sociale lasten. De gecontroleerde ondernemingen voldoen hiermee aan de voorwaarden om opgenomen te worden in het register van de Stichting Normering Arbeid. De Stichting Normering Arbeid beheert een openbaar register van ondernemingen die voldoen aan NEN 4400-1.

Na een gedegen onderzoek door VRO Certification B.V. blijkt GTU-Detachering aan alle eisen te voldoen te weten,

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk;

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van vereiste documenten.

Wat zijn de voordelen voor de opdrachtgever/ inlener?

Leent u geregeld arbeid in of besteedt u regelmatig werk uit? Werken met ondernemingen die zich hebben aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid, biedt u in de eerste plaats bescherming tegen kostbare claims. Op basis van Keten- en Inleneraansprakelijkheid bent u namelijk zelf aansprakelijk voor niet afgedragen omzetbelasting en loonheffingen en riskeert u hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.
Bovendien laat u, wanneer u uitsluitend met ondernemingen werkt, die volgens de Stichting Normering Arbeid gecertificeerd zijn, uw zakelijke relaties zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt: fatsoenlijk werkgeverschap en eerlijke concurrentie staan bij u hoog in het vaandel. Ook onderstreept u met deze keuze uw eigen betrouwbaarheid.