Frequently Asked Questions

Hoe gaan jullie om met mijn gegevens?
GTU houdt alle gegevens binnen de eigen organisatie zodat je privacy is gewaarborgd.